Tarkoitus

Sateen varjolla -blogi on yksi Suomen ympäristökeskuksen rakennetun ympäristön ja maankäytön kestävyys -teemakokonaisuuteen alaisten alue- ja yhdyskuntarakenne sekä alueidenkäyttö ryhmien foorumi. Blogissa kootaan yhteen ajatuksia, kokemuksia ja tietoa rakennetun ympäristön ajankohtaisista asioista ja näkökulmista sekä tietopalveluista ja niiden kehittämisen uusista tuulista.  

Vuosina 2012-2016 Sateen varjolla -blogi on toiminut valtiovarainministeriön sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuden ja Elinympäristön tietopalvelut -hankkeen tietokanavana.

Hankkeessa luotiin kolme sähköistä palvelua: vahtipalvelu Tarkkailija, kyselypalvelu Harava ja tietopalvelu Liiteri, jotka ovat nyt täydessä käytössä. Niiden avulla paraikaa parannetaan kansalaisten osallistumismahdollisuuksia, kehitetään viranomaisten, kansalaisten ja yritysten välistä tiedonkulkua sekä helpotetaan maankäytön suunnitteluun tarvittavan tiedon keräämistä ja käyttöä.


Yhteystiedot:

Kaarina Vartiainen
Erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus SYKE
Puh:
+358 295 251 729

Hanna Nieminen
Tutkija
Suomen ympäristökeskus SYKE
Puh: +358 295 251 858 Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi