keskiviikko 29. helmikuuta 2012

Suomesta rakennetun ympäristön tieto-, asiointi- ja vuorovaikutuspalvelujen edelläkävijä

Joona Majurinen ja Kaarina Vartiainen

Kansalaisten ja hallinnon tiedonvaihdossa ja vuorovaikutuksessa on paljon maailmalla toimivaksi todettuja, mutta Suomessa vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Yhdistämällä näitä suomalaisiin nykyisiin vahvuuksiin − laadukkaisiin kartta- ja rekisteriaineistoihin – on mahdollista kehittää Suomesta rakennetun ympäristön tieto-, asiointi- ja vuorovaikutuspalvelujen edelläkävijä.

Ympäristöministeriön vastuulla on SADe-ohjelman Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut -kokonaisuus. Sen tarkoituksena on tuottaa asumiseen ja rakennettuun ympäristöön liittyviä sähköisiä palveluita erilaisten lupien hakemiseen sekä tieto- ja analyysitarpeisiin. Asumisen ja rakentamisen ePalvelut jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen: rakentamisen lupapalvelut, asumisen palvelut ja elinympäristön tietopalvelut. Sähköisten rakentamisen lupapalvelujen kautta voi tulevaisuudessa hakea muun muassa rakennus- ja toimenpidelupia sekä poikkeamispäätöksiä. Myös kuntien ympäristölupien ja -ilmoitusten haku tulee muuttumaan sähköiseksi. Asumisen palveluihin on tulossa vuokra-asuntojen hintatietopalvelu, joka tarjoaa tietoa asuntojen vuokratasosta. Katso lisää Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut esittelyvideosta.


Tavoitteena on sähköistää palvelut vuoteen 2013 mennessä. Tämän jälkeen palveluntarjoajat voivat siirtyä käyttämään sähköisiä palveluja perinteisten rinnalla. Ensimmäisiä palveluja saadaan käyttöön ja kokeiltaviksi vuoden 2012 aikana. Useimpiin Asumisen ja Rakentamisen ePalveluihin tulee osaksi karttakäyttöliittymä. Se lisää huomattavasti palvelujen käytettävyyttä sekä mahdollistaa asioiden havainnollistamisen.

Joona Majurinen toimii projektipäällikkönä ympäristöministeriössä ja Kaarina Vartiainen tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa

maanantai 20. helmikuuta 2012

Sateen varjolla -blogi avattu – osallistu keskusteluun elinympäristön tietopalveluista!


 Kari Oinonen (vas), Kaarina Vartiainen ja Kimmo Nurmio toivovat blogiin
vilkasta keskustelua elinympäristön tietopalveluista
. Kuva: Riku Lumiaro

SADe-ohjelman yksi osakokonaisuus on Asumisen ja rakentamisen ePalvelut. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Rakennetun ympäristön yksikkö on ollut tiiviisti mukana jo Asumisen ja rakentamisen ePalveluiden suunnittelussa vuonna 2010, jolloin laadittiin esiselvitys. Vuonna 2011 SYKEn Rakennetun ympäristön yksikkö vastasi kyselypalvelu Haravan, vahtipalvelu Tarkkailijan ja tietopalvelu Liiterin vaatimusmäärittelytöiden koordinoinnista. Kaikki vaatimusmäärittelyt valmistuivat vuoden 2011 lopussa. Tänä vuonna osallistumme Harava-, Tarkkailija- ja Liiteripalveluiden kilpailutukseen, jotka ovat jo käynnistyneet.

Vuonna 2013 käyttöönotettavien palveluiden avulla parannetaan kansalaisten osallistumismahdollisuuksia, kehitetään viranomaisten, kansalaisten ja yritysten välistä tiedonkulkua sekä helpotetaan maankäytön suunnitteluun tarvittavan tiedon keräämistä ja käyttöä.

Tämän blogin kautta voit seurata muun muassa, miten kilpailutukset etenevät ja miten palvelut lähtevät rakentumaan. Blogiin on pyydetty kirjoittajiksi hankkeen eri vaiheissa aktiivisesti mukana olevia eri alojen toimijoita. Tarkoituksena on tuoda esiin erilaisia kirjoituksia ja näkökulmia muun muassa elinympäristöön, sähköisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen liittyen. Toivomme, että myös te lukijat otatte osaa kommentoimalla kirjoituksia ja nostamalla esiin unohdettujakin näkökulmia.

Mielenkiintoisia lukuelämyksiä toivottaen,
Kaarina Vartiainen, Kimmo Nurmio ja Kari Oinonen